ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ

Η έκθεση παρουσιάζει τη σπουδαία συλλογή μικρασιατικών εκδόσεων που φυλάσσονται στις συλλογές της Γενναδείου Βιβλιοθήκης, εστιάζοντας στη γεωγραφική διασπορά των ελληνικών τυπογραφείων με επίκεντρο τη Σμύρνη (η «Σμυρναϊκή Βιβλιογραφία» καταγράφει πάνω από 2.000 εκδόσεις), καθώς επίσης τις Κυδωνιές (Αϊβαλί), την Τραπεζούντα και την Αμισό (Σαμψούντα). 

Η ιστορία της τυπογραφίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας ξεκινά στη Σμύρνη το 1764 με την έκδοση της Ἀκολουθίας τοῦ Ὁσίου καὶ Θεοφόρου Πατρὸς ἡμῶν Συμεὼν από τον τυπογράφο Μάρκο που ταυτίστηκε με τον Αρμένιο Mahtesi Marcos (στα ελληνικά Χατζή Μάρκος). Συνεχίζεται με την ίδρυση τυπογραφείου στη Σχολή των Κυδωνιών, όταν ήταν διευθυντής ο Θεόφιλος Καΐρης. Το τυπογραφείο αυτό λειτούργησε από το 1819 έως το 1821 με τυπογράφο τον Κωνσταντίνο Τόμπρα, μαθητή του Γάλλου φιλέλληνα Ambroise Firmin Didot που υπήρξε εκδότης των έργων του Αδαμάντιου Κοραή.   

Στη Σμύρνη το πρώτο μετεπαναστατικό τυπογραφείο είναι αυτό της Ευαγγελικής Σχολής, που άρχισε να λειτουργεί γύρω στα 1830. Ο διευθυντής του Αβράμιος Ομηρόλης θα ιδρύσει το 1834 την «Ελληνική Τυπογραφία», όπου την ίδια χρονιά τυπώνεται το Δοκίμιον Επιστολικών Κανόνων, έργο του ίδιου. Ο συνεργάτης του Ομηρόλη Αντώνιος Πατρίκιος ιδρύει την ίδια χρονιά την «Ιωνική Τυπογραφία».

Το σημαντικότερο και παραγωγικότερο τυπογραφείο της Σμύρνης, αλλά και όλης της Μικράς Ασίας, ήταν το τυπογραφείο της «Αμάλθειας» που λειτούργησε έως το 1922. Άλλα σημαντικά τυπογραφεία της Σμύρνης υπήρξαν το «Τυπογραφείο Α. Δαμιανού», η «Ιωνική Τυπογραφία» του Πέτρου Κλάδου, το «Τυπογραφείο του Ιωσήφ Μάγνητος», το Τυπογραφείο του Π. Κωνσταντινίδη» και το «Τυπογραφείο Νικολάου Χέλμη Ὁδὸς Φραγκομαχαλᾶ-Χιώτικο Χάνι». Τέλος, το 1845 ο λόγιος Ιωάννης Ισιδωρίδης Σκυλίσσης ίδρυσε το «Τυπογραφείο των Παρισινών Απόκρυφων».

Στη Σμύρνη λειτούργησαν, επίσης, και τυπογραφεία μισσιονάριων, που ιδρύθηκαν από Άγγλους και Αμερικανούς προτεστάντες ιεραπόστολους, όπως η «Αμερικανική Τυπογραφία του Αιδεσίμου Δανιήλ Τέμπλου», τη δεκαετία του 1830, και αργότερα, από το 1839, η «Τυπογραφία Γ. Γριφφίττου». Επίσης, εκδίδεται σημαντικός αριθμός εφημερίδων και περιοδικών, όπως τα Ο Ιερός Πολύκαρπος, Κόσμος, Όμηρος, Πυθαγόρας, Ο Μέλης, Ο Μέντωρ κ.ά., στα τυπογραφεία των οποίων τυπώνονται και βιβλία ιδιωτών.

Στην Τραπεζούντα, ανάμεσα σε άλλα, λειτούργησε το τυπογραφείο των αδελφών Δημητρίου και Γεωργίου Σεράση και στην Αμισό το τυπογραφείο του Ιακώβου Κιουλάπογλου, όπου τυπώθηκε το βιβλίο Καθήκοντα ἑλληνίδος μητρός, το μοναδικό καταγεγραμμένο αντίτυπο  του οποίου εκτίθεται.

Σημαντική υπήρξε και η παραγωγή εκδόσεων που αντανακλούν τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της Μικρασίας, όπως βιβλία φραγκοχιώτικα, ελληνικά με λατινικούς χαρακτήρες, και καραμανλίδικα, τουρκικά με ελληνικούς χαρακτήρες, που τυπώθηκαν σε αρκετά από τα προαναφερθέντα τυπογραφεία της Σμύρνης, της Τραπεζούντας και της Αμισού.

1. Σμύρνη
Ελληνική Τυπογραφία
Ιωνική Τυπογραφία (Αντώνιος Πατρίκιος)
Αμάλθεια
Τυπογραφείο Α. Δαμιανού
Ιωνική Τυπογραφία (Πέτρος Κλάδος)
Τυπογραφείο του Ιωσήφ Μάγνητος
Τυπογραφείο του Π. Κωνσταντινίδη
Τυπογραφείο των Παρισινών Αποκρύφων
Αμερικανική Τυπογραφία του Αιδεσίμου Δανιήλ Τέμπλου
Τυπογραφία Γ. Γριφφίττου
Τυπογραφείου Νικολάου Χέλμη

2. Κυδωνίαι
Τυπογραφία τῆς Σχολῆς, παρὰ Κωνσταντίνου Τόμπρα Κυδωνιέως

3. Αμισός
Ἰάκωβος Κιουλάπογλου

4. Τραπεζούς
Υἱοὶ Χ. Σεράση