ΘΡΗΣΚΕΙΑ

Ο έντονα θρησκευτικός χαρακτήρας της Μικρασίας πηγάζει από την παράδοση των Εκκλησιών της Αποκάλυψης, ενώ η πλούσια και ζωηρή χριστιανική κληρονομιά των βυζαντινών χρόνων διατηρήθηκε και στη διάρκεια της οθωμανικής περιόδου. Τα πρώτα εκπαιδευτικά βιβλία ήταν εκκλησιαστικά (Οκτώηχος, Ψαλτήρι). Το πρώτο γνωστό βιβλίο που τυπώνεται στη Σμύρνη το 1764 είναι η Ἀκολουθία τοῦ Συμεὼν, ενώ κατά το 19ο αιώνα υπάρχει σημαντική παραγωγή θρησκευτικών βιβλίων, π.χ. από το «Τυπογραφείο του Ιωσήφ Μάγνητος». Σταθμό αποτελεί το περιοδικό Ἱερὸς Πολύκαρπος που αρχίζει να εκδίδεται το 1911.

Παράλληλα, ήδη από το 17ο αιώνα έντονη είναι και η παρουσία προσηλυτιστικών ρωμαιοκαθολικών και προτεσταντικών μοναστικών ταγμάτων και οργανώσεων, που δραστηριοποιήθηκαν και εκδοτικά από τη δεκαετία του 1830. 

Πολυάριθμες ελληνορθόδοξες εκδόσεις αντιτάχθηκαν στη δυτική προπαγάνδα, ενώ βιβλία στα καραμανλίδικα, όπως η έκδοση των Διδαχών του Ηλία Μηνιάτη στην Τραπεζούντα από το τυπογραφείο των αδελφών Σεράση το 1900, μερίμνησαν για την εκπαίδευση των τουρκόφωνων χριστιανών. Σημαντικές είναι και οι θρησκευτικές εκδόσεις στα φραγκοχιώτικα, τυπωμένες στη Σμύρνη.