ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η έκθεση παρουσιάζει τη σπουδαία συλλογή μικρασιατικών εκδόσεων, χειρογράφων και τεκμηρίων της Γενναδείου Βιβλιοθήκης από το 1764 έως το 1922, εστιάζοντας στη γεωγραφική διασπορά των ελληνικών τυπογραφείων με επίκεντρο τη Σμύρνη, όπου η «Σμυρναϊκή Βιβλιογραφία» καταγράφει πάνω από 2.000 εκδόσεις, καθώς επίσης τις Κυδωνιές και την Τραπεζούντα. Το βιβλίο, σαν πολιτισμικό αγαθό, συνδέεται άμεσα με την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και την πολιτική και θρησκευτική δραστηριότητα των ελληνορθόδοξων πληθυσμών της Μικράς Ασίας.

Ο χώρος και οι άνθρωποι της πολυπολιτισμικής Μικράς Ασίας ζωντανεύουν μέσα σε χάρτες, ιστορικά και γεωγραφικά βιβλία του 19ου αιώνα, σπανιότατες καραμανλίδικες και φραγκοχιώτικες εκδόσεις, καθώς και λεξικά.

Εκδόσεις από τις Σχολές των Κυδωνιών και της Σμύρνης και σχολικά εγχειρίδια τεκμηριώνουν τις πολλαπλές εκπαιδευτικές δράσεις. Λειτουργικά και θεολογικά βιβλία μαρτυρούν την έντονη θρησκευτική δραστηριότητα των ελληνορθόδοξων πληθυσμών της Μικράς Ασίας, ενώ μια ευρεία γκάμα μυθιστορημάτων και θεατρικών έργων σηματοδοτούν ένα έντονο λογοτεχνικό ενδιαφέρον. 

Το πλούσιο υλικό που αφορά στην εκπαίδευση, ηθικοπλαστική και μη, των γυναικών, αλλά και ο περιοδικός τύπος της εποχής, που δείχνει την εξέλιξη της θέσης της γυναίκας και την πορεία προς τη νεωτερικότητα, αποτελούν μια ξεχωριστή ενότητα στην έκθεση. Μοναδικά ιστορικά τεκμήρια της εποχής που αποκτήθηκαν πρόσφατα συμπληρώνουν το πανόραμα της εποχής.